1. leht | 2. leht | 3. leht | 4. lehtJuhend allalaadimiseks (vooderplast_juhend.pdf) 

1. Vinüülvooderduse paigaldamine

Lisainfot saab küsida:
AS VOODERPLAST
Merimetsa tee 1 / Tallinn 10614 / Telefon: 6565365 / Faks: 6567535

 

Sisujuht:
  Põhireeglid
  Tööriistad ja varustus
  Kinnitusvahendid
  Vinüüli töötlemine
  Pinna ettevalmistamine

  Horisontaalse vooderduse paigaldamine
  Vertikaalse vooderduse paigaldamine
  Räästapaneelid
  Eeldatav materjali kogus
  Puhastamine ja hooldamine

 

Põhireeglid

Vinüülvooderduse nagu iga teisegi materjali paigaldamisel on omad nõksud. Alljärgnevate põhireeglite järgimine aitab teil oma majale taas suurepärane välimus anda, lastes samal ajal plastikul ja lisadetailidel paisudes ning kokku tõmbudes see viimistletud välimus ka säilitada

Naelutage vooderduspaneelid ja lisadetailid alati naelapilude keskkohast 40 - 60 cm vahega.
See laseb vinüülil vabalt suurust muuta. Lööge naelad otse, hoidmaks ära paneeli kummumist ja väändumist. (1)

Ärge lööge naela lõpuni sisse.
Vinüül tuleb seina mitte naelutada, vaid "riputada" Paigaldatud paneel peab vabalt edasi tagasi liikuma. sellega kindlustatakse selle vaba paisumine ja kokkutõmbumine. (2 ja 3)

Joonis 1 Joonis 2
Joonis 1 Joonis 2

 

Ärge naelutage läbi detaili.
See takistab paneeli vaba liikumist, kutsudes esile selle kummumise temperatuuri muutudes. (4)

Joonis 3 Joonis 4
Joonis 3 Joonis 4

 

Jätke 6 mm õhuruumi kohta, kus paneel liitub lisadetailiga.
Alla 0°C puhul suurendage minimaalset vahet 10 mm-ni. (5)

Vooderduspaneelid tuleb enne naelutamist kindlalt teineteise külge haakida.
Ärge suruge naelutamisel paneele üles ega alla, säilitage nende loomulik profiil.

Horisontaalse vooderduse puhul katke paneelide otsad poole tehases valmislõigatud jätkukoha ulatuses.
Naelutage vähemalt 15 cm kauguselt paneeli jätkukohast. (6)

Joonis 5 Joonis 6
Joonis 5 Joonis 6

 

 

Tööriistad ja varustus

 • Tööpink
 • Portatiivne elektrisaag või käsisaag
 • Haamer, nuga, nurgik, lood, mõõdulint, plekikäärid, naelatangid
 • Metallisaag
 • Kinnitusaugutangid (saadaval vooderduse müüjatelt)
 • Vajaduse korral tellingud, redel

Kinnitusvahendid

Naelad.

Kasutage roostevabasid (näit. galvaniseeritud) metallkatusenaelu. Lameda naelapea diameeter peaks olema 11 mm, sile, naela läbimõõt 3 mm. Naelte pikkus valige selline, et nad tungiksid vabalt vähemalt 25 mm pikkuselt aluspinda.

Vinüüli töötlemine

1. Kandke alati kaitseprille.

2. Kasutage:

 • tagurpidi kettaga ketassaagi - see kindlustab pehme ja puhta lõike (eriti külma käes). Lõigake aeglaselt.
 • plekikääre. Ärge vajutage lõikamisel terasid täiesti kokku. (7)
 • nuga või klaasilõikajat. Lõigake keskmise survega vinüüli pealepoole täke. Seejärel murdke.

Ohutuse huvides ärge lõigake noaga läbi vinüüli.

Joonis 7
Joonis 7

 

Pinna ettevalmistamine

Uusehitis

 • Alussõrestik peab olema ühtlane, tagamaks kattele sileda kinnituspinna.

Taasvooderdamine

 • Eemaldage kõik välised armatuurid, veerennid ja teised eenduvad osad.
 • Naelutage kinni liiga lahtised vooderduspaneelid ning parandage rikutud paneelid.
 • Loodige seinad, nurgad ja vundamendiosad, kasutades vajaduse korral puidust kiile.
 • Kraapige maha lahtine vuugitäide ning täitke uuesti akende, uste ning teiste avauste ümber olevad praod hoidmaks ära õhu ja niiskuse sisseimbumist.

Pinna tasandamine

 • Konarlikke seinu võib tasandada vaheliistudega või kinnitage otse vanale seinale tugevad ja sirged vaheplaadid (näit. puitlaastplaadid).
 • 50 x 50 mm (soovi korral muus mõõdus) liistud kinnitage vahemaaga 40 - 60 cm. Kivimüüri puhul kasutage roovituse kinnitamiseks tüübleid.
 • Horisontaalse vooderduse jaoks kinnitage liistud vertikaalselt. Vertikaalse jaoks horisontaalselt. (8 ja 9)
Joonis 8 Joonis 9
Joonis 8 Joonis 9

 

 • Liistud kinnitage ka piki kõiki ukse-ja aknaraame, nurki ning vooderdatava pinna üla-ja alaservi.
 • Liistude vahele või peale kinnitage soovi korral soojustus- või tuuletõkkeplaat. (10)
Joonis 10
Joonis 10

 

 • Täitke kohad, kus vooderdist ja lisadetaile läbivad juhtmed, torud ja elektrikilbid. Samuti akna- ja ukseavad ning muud kohad, kust vesi võib läbi imbuda. Kasutage kvaliteetset mittekõvastuvat täidet.
 • Ärge täitke J-liistu ega välisnurki vooderdusega ühinemise kohtades - see takistab paisumist ja kokkutõmbumist.

 

1. leht   2. leht   3. leht   4. leht