1. leht | 2. leht | 3. leht | 4. lehtJuhend allalaadimiseks (vooderplast_juhend.pdf) 

2. Vinüülvooderduse paigaldamine

Lisainfot saab küsida:
AS VOODERPLAST
Merimetsa tee 1 / Tallinn 10614 / Telefon: 6565365 / Faks: 6567535

 

Sisujuht:
  Põhireeglid
  Tööriistad ja varustus
  Kinnitusvahendid
  Vinüüli töötlemine
  Pinna ettevalmistamine

  Horisontaalse vooderduse paigaldamine
  Vertikaalse vooderduse paigaldamine
  Räästapaneelid
  Eeldatav materjali kogus
  Puhastamine ja hooldamine

 

Horisontaalse vooderduse paigaldamine

Vajalikud lisadetailid:

  • stardiriba
  • J-liist
  • "veenina"
  • välisnurk
  • lõpu- ehk aknaalune liist

 

Abijoon:

Sirge abijoon (baasjoon) aitab paigaldada vooderduse esimest paneeli ja kindlustab vooderduse kohakutiolemise nurkades. (11)

1. Leidke vooderduse paigaldamise madalaim punkt ja mõõtke sellest stardiriba laiuse võrra üles. Kui te katate ka räästaalused, siis võtke ülal otsaviilu madalaima punkti leidmisel arvesse J-liistu paksust. See kindlustab kõigi väljapaistvate J-liistude kattumise stardiriba ja vooderdusega. (12)

Joonis 11 Joonis 12
Joonis 11 Joonis 12

 

2. Nööri ja loodi abil tõmmake abijoon mööda maja perimeetrit. Abijooned peavad maja nurkades kohtuma.

Kui maja pole loodis, võite abijoone konstrueerida aknaraamide, aknalaudade ja räästa suhtes, "tasandades" sellega maja visuaalselt. Abijooned peavad sellegipoolest nurkades kokku jooksma.

Välimised ja sisemised nurgapostid

Nurgapostid peavad olema paigaldatud püstloodis. Järgnevaid soovitusi järgides paigaldage algul välimised, siis sisemised nurgad (J-liistud).

1. Paigutage nurgapost 6 mm õhuvahega ülevalt (räästa katmise puhul rohkem). Nurgapost peab ulatuma 6 mm allapoole kõige alumisest vooderduse paigaldamise kohast. (13)

2. Umbes posti keskkohas kinnitage üks nael naelapilu ülaotsa. See hoiab posti paigal, lubades tal samal ajal paisuda. (14)

Joonis 13 Joonis 14
Joonis 13 Joonis 14

 

3. Loodige nurgapost ning lõpetage naelutamine naelapilude keskkohtades 30 cm vahega.

4. Kui nurga kõrgus on üle 3 m, tuleb nurka jätkata. Lõigake ülemise osa naelutusribalt ära ~40 mm ning katke alumine post ~20 mm ulatuses. (15)

Joonis 15
Joonis 15

 

Stardiriba

1. Kinnitage stardiriba piki maja alaosa, rihtides selle ülakülg mööda abijoont.

2. Hoidke stardiribade otsi teineteisest vähemalt 12 mm eemal. Stardiriba ja nurgaposti vahele jätke 6 mm. (16)

3. Naelutage pilude keskelt 30 cm vahega.

Joonis 16
Joonis 16

 

Akna- ja ukseliistud

1. Kasutage vooderduse sobitamiseks J-liistu. Vajadusel kõrvaldage enne liistude paigaldamist vana värvkate. Naelutamisel hoidke vahe 30 cm.

2. Jätke alles olemasolevad "veeninad". Nende puudumisel kinnitage "veenina" akna + kahe J-liistu laiuselt. Tehke paneelile lõiked selliselt, et need saaks painutada külgmiste J-liistude sisse. (17)

3. Kinnitage akna alla lõpuliist avause + kahe J-liistu laiuselt. Tehke paneeli ülemisse serva täkked vooderduspaneeli kinnitamiseks.

4. Lõigake külgmised J-liistud akna + ülemise ja alumise J-liistu laiuselt. Tehke J-liistule täkked selliselt, et see allosas ühtiks alumise J-liistuga ja ülal ei segaks voodripaneeli paigaldamist.

5. Ülemine J-liist lõigatakse sama lai "veeninaga". J-liistude ühenduskohtades lõigatakse nurgad 45° all.

Joonis 17
Joonis 17

 

Katuseviilud

1. Kui katate ka karniisi, paigaldage J-liistud enne jätkamist. (18)

2. Paigaldage J-liistud nii, et nad ulatuksid vooderduse servani.

3. Vasaku ja parema J-liistu kohtumispaigas viilutipus kinnitage üks neist tippu väljaja katke teisega. (18)

4. J-liistu pealmine külg lõigake 45° , nurga all.

Joonis 18
Joonis 18

 

Väljaehitised katusel

Paigaldades vooderdust katusejoonest kõrgemale kinnitage J-liist sellest 19-25 mm ülespoole. Selle otse katusekattele kinnitame põhjustaks seina kuumenemise ning liigse paisumise.

 

Seinapaneelide paigaldamine

1. Alustage paneelide paigaldamist hoone tagaosast ning liikuge fassaadi suunas.

2. Paigutage esimene paneel stardiribale. Kinnitage see kindlalt, samas hoiduge seda naelutamisel üles või alla surumast. Paneel peab säilitama loomuliku kuju ning vabalt liikuma.

3. Naelutage naelapilu keskelt roovide külge 40 - 60 cm vahedega, mitte liiga tugevalt ning vähemalt 15 cm kauguselt paneelide jätkukohast.

4. Paisumiseks ja kokkutõmbamiseks jätke kõikidesse nurgapostidesse, liistudesse ja kinnitusdetailidesse 6 mm (alla 0° puhul 9 mm) õhuvahe.

Paneelide jätkamine

1. Paneelide jätkamise hõlbustamiseks on paneeli otstesse tehases tehtud spetsiaalsed sälgud.

2. Katke paneelid kuni poole sälgu ulatuses (u. 25 mm). Paneelil peab olema ruumi paisuda ja kokku tõmbuda.

Kena välimuse saavutamiseks ärge jätke ühenduskohti kohakuti, vaid järjestikustel ridadel vähemalt 60 cm kaugusele teineteisest. Ärge korrake ühenduskohta sagedamini kui 3 rea tagant.

NB! jätkud ei pea ühtima roovitusega, kuid hoiduge naelutamast lähemal kui 15 cm jätkukohast. Samuti paigutage jätkud eemale sissepääsudest ning teistest kohtadest, kus inimesed pidevalt liiguvad - paigutage jätkud silma alt ära.

 

Paneelide akende ja uste kohale ning alla sobitamine

1. Lõigake paneel parajaks akende ning uste alla ja kohale.

2. Vahetult avauste kohal ja all olevad paneelid peavad mõlemalt poolt üle avause ulatuma. Ärge jätke sinna jätkukohti.

3. Piki alumist horisontaalset lõiget kasutage paneeli kinnitamiseks lõpuliistu. (19)

4. Valmistage paneeli lõikekoht ette nii, et see sobiks aknaalusesse liistu. Kasutage kinnitusaugurauda iga 20 cm tagant, et tekiks väljapoole jääv "kõrv", mis kinnitub lõpuliistu ja fikseerib vooderduspaneeli.

Joonis 19
Joonis 19

 

Seina ülaosa lõpetamine ja viiluots

Kui katate viiluotsa vertikaalvoodriga, siis lugege nõuandeid vertikaalvoodri paigaldamisjuhendist.

Horisontaalosa lõpetamiseks kasutage lõpuliistu. (20)

1. Lõigake paneelid katuse kaldenurga järgi ja jätke ka paisumisruumi.

2. Sobitage paneeli kaldkülg J-Iiistu sisse ja haakige see alloleva paneeliga.

Joonis 20 Joonis 21
Joonis 20 Joonis 21

 

1. leht   2. leht   3. leht   4. leht