1. leht | 2. leht | 3. leht | 4. lehtJuhend allalaadimiseks (vooderplast_juhend.pdf) 

3. Vinüülvooderduse paigaldamine

Lisainfot saab küsida:
AS VOODERPLAST
Merimetsa tee 1 / Tallinn 10614 / Telefon: 6565365 / Faks: 6567535

 

Sisujuht:
  Põhireeglid
  Tööriistad ja varustus
  Kinnitusvahendid
  Vinüüli töötlemine
  Pinna ettevalmistamine

  Horisontaalse vooderduse paigaldamine
  Vertikaalse vooderduse paigaldamine
  Räästapaneelid
  Eeldatav materjali kogus
  Puhastamine ja hooldamine

 

Vertikaalse vooderduse paigaldamine

Vajalikud lisadetailid:

  • J-liist
  • "veenina"
  • välisnurk
  • lõpuliist

 

Paigaldamine

Sirge abijoon aitab paigaldada vertikaalsed välisnurgad ja J-Iiistud ning kindlustab ühtlase lõpetatud välimuse.

1. Leidke vooderduse paigaldamise madalaim punkt ja mõõtke sellest vertikaalse paneeli kõrguse võrra üles.

2. Nööri ja loodi abil tõmmake abijoon märkest mööda mööda perimeetrit. Abijooned peavad nurkades kohtuma. (22)

3. Väljaulatuv vundamendiosa on soovitav katta plastikust või alumiiniumplekist "veeninaga".

Joonis 22
Joonis 22

 

Nurgapostid

Vertikaalvoodri paigaldamisel kasutage horisontaalvooderduse paigaldamise peatüki abi, vaid nurgapost lõigake ühele joonele vertikaalse aluspaneeli madalaima punktiga.

 

J-Iiist

Kinnitage J-liist piki seina ülaserva. Jätke väikesed õhuvahed jätkukohtadesse ja nurgapostide juures. (23)

Joonis 23
Joonis 23

 

Räästapaneelid

Lisadetailid:

  • J-liist
  • F-liist

Sobivaks materjaliks räästaaluste katmiseks on "Daymond Soffit-i" perforeeritud paneelid. See takistab kuumenemist suvel ja jääteket talvel. Ventilatsiooniavad moodustavad 3% räästapaneelide üldpinnast.

Enne paigaldamist naelutage kinni lahtised paneelid, plaadid ja katuselaastud. Vajadusel tasandage pind vaheliistudega.

Paigaldamine

Vajalik on kahe paralleelse joone tegemine, üks majaküljele ja teine karniisile, kuhu vahele kinnitatakse räästapaneelid.

1. Loodige katusealune ning tehke märgid - J-Iiistude puhul kasutage neid märke liistude kinnitamiseks. F-liistu puhul tehke seina peal olev märge 19 mm kõrgemale. Korrake loodimist mõningase vahemaa tagant ja ühendage märgid joonega. (24)

Joonis 24
Joonis 24

 

2. Paigaldage karniisilaua alumisele servale J-liist. Naelutage 40 cm vahedega naelapilude keskelt. Kui kasutate J-liistu seinal, siis naelutage 5 X 5 cm roov alumise servaga piki ja kinnitage selle alla J-liist. (25)

Joonis 25
Joonis 25

 

3. F-liistu kasutamisel kinnitage see otse seinale, asetades naelutamisserva ülaosa piki abijoont, mis tõmmati ~20 mm kõrgemale looditud märkest. Naelutage keskkohast 40 cm vahedega.

4. Lõigake räästapaneel parajaks. Arvestage ka õhuruumi 6 mm (alla 0° puhul 10 mm).

NB! Kui paneel on üle 45 cm pikk on vajalik ka vahelati paigaldamine.

5. Kinnitage räästapaneel liistude vahele ja haakige eelmisega.

6. 45° nurkade puhul paigaldage kaks J-liistu seljad vastamisi. (26 ja 27)

7. Lõpetuseks kinnitage F-liistu või J-liistu tükid räästapaneelide otstesse.

Joonis 26 Joonis 27
Joonis 26 Joonis 27

 

1. leht   2. leht   3. leht   4. leht